โรงเรียนหนองโกวิชาประสิทธิ์พิทยาคม

ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนหนองโกวิชาประสิทธิ์พิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม